สำหรับนักเรียน

มูลนิธิ The SET Foundation ปัจจุบันได้ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เท่านั้น และมีศูนย์ให้ทุนการศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ดังนี้:

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ระดับปริญญาตรีเท่านั้น)
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
วิทยาลัยการอาชีพ (บรรพตพิสัย) นครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
โรงเรียนนครสวรรค์
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

  • มูลนิธิ The SET Foundation ไม่รับใบสมัครขอรับทุนโดยตรง หรือ ใบสมัครขอความช่วยเหลือด้านการเงินใดๆ ทั้งสิ้น
  • การสมัครขอรับทุนการศึกษา ต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่ได้ลงทะเบียนเรียน และเป็นผู้ที่เรียนหรือศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่เป็นศูนย์ข้างต้นเท่านั้น
  • การสมัครขอรับทุน ไม่สามารถสมัครขอรับทุนกับมูลนิธิ SET ได้โดยตรง กระบวนการสมัครต้องดำเนินการโดยผ่านสำนักงานกองทุนหรือฝ่ายแนะแนวในสถานศึกษาที่มูลนิธิฯ ประสานงานอยู่เท่านั้น
  • ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนอย่างน้อย 2.5

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณนเรศ หมื่นรอด SET_THAIstudents@hotmail.com